Scholing 1 Basiscursus Gemmotherapie

Scholing 1 Basiscursus Gemmotherapie

Datum Nader te bepalen
Tijd vrijdag: 15.00u - 21.00 u en zaterdag: 9.30 uur - 17.00 uur
Organisatie Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen - ICZO - Antwerpen
Locatie Hoofd Campus ICZO:
Adres
Spreker
Joe Englishstraat 56 - 2140 Antwerpen -België
Ron Zoet
Kosten Zie website: www.iczo.be
BASISCURSUS:   GEMMOTHERAPIE; INSCHRIJVEN VIA: www.iczo.be
HET MIDDELPUNT DER AARDE

“Sleutelstrategieën voor het reguleren van het Basis Bio Regulatie Systeem”.

Zowel in China als in Europa en Amerika is er een nieuwe beweging gaande en groeiende die tracht te komen tot een harmonische synthese tussen de Oosterse en Westerse geneeskunde. “Geïntegreerde geneeskunde” is de term die momenteel van zich doet spreken, in een poging de filosofische benadering van de geneeswijzen in het Oosten en de meer anatomische benadering van de geneeswijzen in het Westen met elkaar te verenigen. “Het middelpunt der Aarde” staat hier voor de geocentrisiteit van de pathologie, waarbij het AARDE-element vanuit de “vijf elementenleer” (opnieuw) centraal komt te staan.” De theoretische basis voor haar fysiologie ontleent zij aan de fylogenetische embryologie, met als kernthema de ontregeling van het Basis Biologisch Regulatie Systeem (B.B.R.S.).

Patiënten met een ontregeling van het B.B.R.S. vertonen steeds vaker, ondanks een goed gekozen behandelingsstrategie met acupunctuur, kruiden of homeopathica, onvoldoende of geen vooruitgang.
Door het toevoegen van zogenaamde “sleutelkruiden” aan uw behandeling kunt u in veel van deze gevallen de deur naar herstel weer openen en deze patiënten opnieuw reactief maken, déchelleren en daarmee een therapieresistente opheffen.

Tijdens dit cursusweekend laat Ron Zoet u zien hoe de gemmotherapie, vanuit de vijfelementenleer, als één van deze biocybernetische sleutelstrategieën benut kan worden. De praktische en zeer complete praktijkgids “Het Middelpunt der Aarde: Gemmotherapie” dient als leidraad voor deze interessante cursus. De uit embryonaal plantenweefsel gewonnen gemmotherapeutica uit de “Kiemplant-serie” zijn 
(cel-) differentiatiepromotoren en werken altijd in op het B.B.R.S.

Deze cursus is een “must” voor wie zich wil bekwamen in de boeiende en zeer actuele gemmotherapie en wil meewerken aan de “toekomst” van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Ron Zoet zal deze exclusieve bijscholing verzorgen voor alle geïnteresseerde studenten en therapeuten die hun reactiviteit op therapie willen vergroten en zich willen verdiepen in moeilijker te behandelen klachten.

Ron Zoet, de absolute specialist in gemmotherapie, laat zien hoe deze therapie, vanuit de vijf elementenleer, ingezet kan worden. Deze cursus is een "must" voor de therapeut of gespecialiseerde drogist die zich wil bekwamen in de gemmotherapie.
Voor deze basiscursus is er door Ron Zoet een hand-out en een prachtig naslagwerk “Het Middelpunt der Aarde: Gemmotherapie” geschreven die deel uit maakt van de cursus en aan u wordt aangeboden.

 
Back to top ↑