Scholing 3 Mineraal-Gemmotherapie

Scholing 3 Mineraal-Gemmotherapie

Datum           nader te bepalen
Tijd                 vrijdag: 15.00 uur - 21.00 uur,
                       zaterdag: 9.30 uur - 17.00 uur
Organisatie   Instituut voor Complementaire Zorg 
                       Opleidingen (ICZO - Antwerpen)
Locatie           Hoofd Campus ICZO:
Adres             Joe Englishstraat 56 - 2140 Antwerpen - België
Spreker          Ron Zoet
Kosten           zie website: www.iczo.be

                                                                     Daarnaast nog een dag voor casuistieken 
MASTER CLASS 2: 
MINERAAL- GEMMOTHERAPIE VOLGENS P.HENRY;  INSCHRIJVEN VIA: www.iczo.be     
De Drie Rijken der Natuur.

Dit is het vervolg op Master Class 1;
voorwaarde voor het volgen van Master Class 2 is het hebben gevolgd van de basiscursus Gemmotherapie en de Master Class 1.

In dit 2e Master Class weekend komen de Drie Rijken der Natuur aan bod.

Ron Zoet behandelt in deze twee dagen de gemmotherapie volgens de vijf elementenleer en de Zang-Fu syndromenleer van de TCM via het therapeutisch toepassen van de Schüsslerzouten van Dr. W.H. Schüssler, de oligotherapie van J. Ménétrier en de lithotherapie van M. Tétau volgens het oorspronkelijke gedachtegoed van Pol Henry; de ontwikkelaar van de gemmotherapie.
Een hand-out en de uitgebreide syllabus De drie Rijken der Natuur
- Mineraal-Gemmotherapie vormen de basis van dit weekend.


Theoretisch bespreken wij de moderne wetenschappelijke inzichten vanuit de differentiatiebevordering van cellen en de biologische transmutaties van mineralen en sporenelementen.
Daarnaast zal er vanuit de klinische mineraal gemmotherapie suggesties worden gedaan voor het leren inzetten van mineraal-gemmotherapeutica waardoor we ons behandelplan kunnen voortzetten indien er sprake is van een Hypo Gamma gobulinemie in het Bloedbeeld en daarmee de reactiviteit op therapie wordt hersteld.

Inleiding:
“Alors que la diminution des albumines est liée au prognostic de la malade, le dosage des euglobulines est liée au prognostic reactionnel du malade.
Des euglobulines basses signifient une réactivité diminuée de l’individu malade. L’embryothérapie végétale remonte difficilement un dosage bas des euglobulines, signe d’une grave hypoimmunité réactionelle.
Seule la gemmothérapie minérale cristallogénique peut à ce moment dymnamiser la reaction du malade. Cette anergie par deficit euglobulinique doit être d’arbord efficacement combattue si l’on veut guérir la maladie.” (P.Henry: Gemmothérapie, p.25)

Wanneer de γ globulines verdwijnen uit het bloed ontstaat er een hypo γ status, waardoor de patiënt niet meer reageert op plantaardige therapie.Toch is er wel een specifieke plant  waar een hypo γ nog wel op reageert en dat is de gezegende distel: CNICUS BENEDICTUS (leverkruid)! "Hypo γ reacts (unambiguously) to Cnicus benedictus, but is often characterized by Zn – deficiency".
Daarmee zijn we dan belandt in het gebied van de mineraaltherapie en wordt deze hypo γ vooral gekenmerkt door een Zink tekort! Hierbij zullen vanzelfsprekend de Pancreatische enzymen (er zijn ongeveer 400 enzymatische reacties die zink als co-enzym hebben) niet functioneel zijn. In de TCG noemen we dit syndroom: Milt Qi xu – Milt energie zwakte!

Pol Henry heeft in zijn laboratorium geëxperimenteerd met kristallentherapie (mineralentherapie) welke Max Tétau zich, naar aanleiding van de werkzaamheden van Pol Henry, heeft toegeëigend. Dit noemde hij dan de “Lithothérapie déchelatrice”.

Het boek van Pol Henry over de lipbloemigen is helaas nooit van zijn hand verschenen. Ook zijn boek over de kristalminerale therapie is ook nooit verschenen. Derhalve heeft men later besloten dit grondidee van Pol Henry in de praktijk om te zetten en dat deed vooral in Frankrijk, hoewel deze vinding oorspronkelijk een Belgische vinding was. Frankrijk is gewoon veel groter!
De Gemmotherapie is daarom vooral in Frankrijk  zeer bekend geworden. Daarom werd de grootste leverancier van homeopatische middelen, DOLISOS, waarvan Max Tétau de directeur was en een vriend van Pol Henry, de leverancier van alle Gemmotherapeutica in Frankrijk. Dolisos had daarmee het grootste gamma aan lithotherapeutica geproduceerd naar aanleiding van de ideeën van Pol Henry.

Hoe werkt dit nu in de praktijk? 
Pol Henry’s mineraal-gemmotherapie wordt momenteel deels ingevuld door het gebruik van drie verschillende vormen van mineralen:

1. De Schüsslerzouten, van dr. W.H. Schüssler, welke zo’n 100 jaar ouder zijn dan de Gemmotherapie (in 1872 – 1873 en 1874 schreef dr. Schüssler zijn boeken hier over o.a. “die neue therapie”).

2. De Oligotherapie van J. Ménétrier, welke zeer interessant zijn voor TCG therapeuten. Hij bracht de vijf diathesen naar voren die inpasbaar zijn binnen de vijf elementen van de TCG. J. Ménétrier heeft dit systeem ontdekt in de TBC kliniek van zijn  vader, die ook arts was. Hierdoor heeft hij deze, later bekende  Oligotherapie, zeer goed kunnen onderzoeken.
Er bestaat daarmee in Frankrijk een volledige Oligotherapie, zonder een enkele verbinding met de Gemmotherapeutica!                
Deze Gemmotherapeutica staat daar in Frankrijk op zichzelf. Later  studeerde hij ook acupunctuur, Chinese geneeskunde zodat hij erachter kwam dat hij de vijf elementen cyclus voor een tweede maal  opnieuw heeft ontdekt! De vijf diathesen van J. Ménétrier zijn volledig  identiek met de vijf elementen cyclus van de TCG.
Zonder het zelf te weten heeft J. Ménétrier in de klinische praktijk  alles uitgedacht en de vijf elementen cyclus gebruikt om z’n diathesen (voorbeschiktheid voor het verkrijgen van ziekten) te onderscheiden.

3. De Lithotherapie van M. Tétau, welke vanwege z’n homeopathische achtergrond deze natuurlijke mineralen in een D8 verdunning op de markt bracht. Dit is vanwege het feit dat D8 potentie, de potentie is waarbij deze natuurlijke mineralen oplosbaar werden in water.
 
Back to top ↑