Scholing 4 ECIWO Science and Medicine

Scholing 4 ECIWO Science and Medicine

ECIWO GENEESKUNDE


De officiële tweejarige opleiding ECIWO Geneeskunde en ECIWO Acupunctuur.
Docenten Ron Zoet en Bert Pijnenburg;
Start introductiedag: nader te bepalen
Start  cursus INSCHRIJVEN VIA: www.iczo.be

1e jaar :
2e jaar :

(1e jaar en 2e jaar zijn elk 10 zaterdagen); 
                                                       Hoofd Campus ICZO,      
                                                       Joe Englishstraat 56 - 2140 Antwerpen -België
                                                       Tijden: 9.00 uur tot 16.30 uur


Klik hier voor alle informatie in PDF:
 
Er is momenteel zowel in China als in Europa en Amerika een nieuwe beweging gaande en groeiende die tracht te komen tot een harmonische synthese tussen Oosterse en Westerse geneeskunde. “Geïntegreerde geneeskunde” is de term die momenteel van zich doet spreken, in een poging de filosofische benadering van de geneeswijzen in het Oosten en de meer anatomische benadering van de geneeswijzen in het Westen met elkaar te verenigen.

Deze geïntegreerde geneeskunde (Biocybernetische Geneeskunde) staat hier voor de geocentriciteit van haar pathologie, waarbij het AARDE-element uit de traditionele Chinese Geneeskunde (opnieuw) centraal komt te staan (kosmologische cyclus!). De theoretische basis voor haar fysiologie ontleent zij aan de Chinese kosmologie en de fylogenetische embryologie, met als kernthema de ontregeling van het Basis Biologisch Regulatie Systeem (BBRS). 

In 1973 publiceerde Prof. Yingqing Zhang over zijn bij toeval gevonden fysiologische en pathologische overeenkomende gebieden in het menselijk lichaam en de algemene distributiewet voor deze overeenkomende gebieden. Deze ontdekking had een directe toepassing in de geneeskunde en de landbouw tot gevolg.

Prof. Yingqing Zhang van de Shandong Universiteit in China noemde dit het ECIWO systeem, an Embryo Containing the Information of the Whole Organism.
Zijn ideeën werden ondermeer bekend gemaakt via de drie wereldcongressen over ECIWO Biologie in 1990 (Singapore), 1992 (Noorwegen) en in 1996 (Los Angeles).
Rond 1995 ontwikkelde Prof. Dr. T.T. Ang uit Singapore een methode op basis van het ECIWO concept welke bekend staat als het Embryo-Systeem (E-Systeem) van de traditionele Chinese Geneeskunde en Acupunctuur.

Een ECIWO is een zelfstandig, gespecialiseerd individu, op een specifiek embryologisch ontwikkelingsniveau, maar tevens een onderdeel van het lichaam. Een organisme bestaat uit diverse ECIWO’s die zich in diverse embryologische ontwikkelingsstadia bevinden.
De ECIWO theorie geeft een volledig nieuw inzicht in het organisme. Het heeft belangrijke toepassingen in zowel de medische wetenschap als de landbouw wetenschap.
De ECIWO® Biologie is daarmee een nieuwe biomedische theorie, gebaseerd op de hypothese dat een levend organisme bestaat uit diverse mozaïeksgewijs gepolariseerde niveau’s, waarvan elk deel een ECIWO is.
Een ECIWO heeft een embryologische totipotentialiteit en bevat de totale gegevens van het gehele lichaam.

Het verklaart de microsystemen van de acupunctuur (somatotopische acupunctuur) en heeft er zelfs enkele aan toegevoegd, die een grotere regeneratieve impuls geven aan het herstel van een organisme, zoals de 2e metacarpaal welke enorm effectief is gebleken in de klinische praktijk.

Een grote hoeveelheid klinisch wetenschappelijk materiaal, waaronder meer dan 1 miljoen gevalsbesprekingen (casussen) over zo’n 200 verschillende ziektebeelden en uitgebreide klinische studies bewijzen de hoge medische effectiviteit van de ECIWO diagnose en therapie.

De meervoudige niveau-indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten grondslag aan een pancybernetische functie. Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten van het lichaam en z’n contacten met de omgeving. Dit laatste gebeurt via het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS) welke het meest oude informatiesysteem is van de zuurstofademende organismen. Dit leidt dan tot het versterken van de verzwakte gedeelten van het lichaam via een feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het organisme weer opbouwt.

ECIWO® Geneeskunde geeft ons een nieuwe, actuele kijk op vele fundamentele problemen van de huidige medische wetenschap.

Ron Zoet en Bert Pijnenburg hebben een bijzondere ECIWO® Geneeskunde cursus opgezet.
Deze opleiding is al diverse jaren door vele enthousiaste studenten afgerond met de titel ECIWOLOOG!
De duur van de opleiding is 2 jaar (20 zaterdagen verspreid over twee jaar) en kan worden afgerond met een officieel examen
.

De studiestructuur houdt rekening met :
•  het zogenaamde intellectueel leren, dat de activiteiten van de linker hemisfeer ontwikkeld,
• het individuele holistische ervaringsleren, dat de activiteiten van de rechter hemisfeer ontwikkeld
• en het leren vanuit een toegenomen besef, gewaarwording en intentie, die de synchronisatie van beide hemisferen toegepast op alle niveau’s van leren alsmede toepassing in de klinische praktijk.

Het is een holistisch, multidimensionaal studieprogramma, welke een synthese vormt tussen de westerse wetenschap en de oosterse filosofie waarbij we zeer effectieve behandelmethoden en behandelprincipes hanteren en toepassen, in overeenstemming met de ontwikkeling van de studenten ten aanzien van de theorie en de toepassingsvaardigheden van de studenten in de klinische praktijk.

Deze bijzondere cursus over ECIWO biologie, ECIWO theorie, ECIWO diagnose en therapie is een studie over wetenschappelijke ontdekkingen in de (medische) biologie met in het bijzonder de ECIWO Acupunctuur voor diagnose, preventie en therapie alsmede het gebruik van de ECIWO differentiatiebevorderaars voor het bevorderen van het regeneratievermogen van het lichaam en de reactiviteit op therapie.

De ECIWO acupunctuur is een belangrijke tak van de ECIWO geneeskunde. De ECIWO acupunctuur is een medische techniek toegepast op het ECIWO acupunctuurpunten (acupunctuurgebieden) systeem.

ECIWO acupunctuur is inmiddels al toegepast bij de behandeling van meer dan 1.000.000 patiënten met gezamenlijk zo’n 200 verschillende aandoeningen. De gemiddelde effectiviteit ten aanzien van herstel en vooruitgang van de diverse klachten bedraagt momenteel méér dan 90%. Veelal met zeer opvallende effecten. ECIWO acupunctuur werd bevestigd en toegepast door artsen uit méér dan 30 landen.

De theorie van de ECIWO acupunctuur is grondig onderzocht, terwijl de methode van toepassing ervan redelijk eenvoudig is, maar met een zeer hoge effectiviteit en rendement. Het zal spoedig één van de meest populaire vormen van diagnostiek en therapie in de gehele wereld worden. De artsen en therapeuten die de ECIWO acupunctuur kunnen toepassen zullen hun medische vaardigheid enorm kunnen vergroten.

Voor meer contact en opleidingsmogelijkheden contacteer:
ECIWO Specialisten Training 2016 - 2018 in PDF

Email:  info@motion-health.nl
 bert@praktijkpijnenburg.nl


 
Back to top ↑