Het coronavirus COVID-19 bij Motion & Health.

Het coronavirus COVID-19 bij Motion & Health.

Een Diagnose- en Behandelprotocol volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde voor het Coronavirus COVID-19 bij Motion & Health.
Het Coronavirus COVID-19 heeft zich voorgedaan als een ernstige, nieuwe bedreiging voor de mensheid sedert het eerste geval, op 31 december 2019, werd gemeld in Wuhan, China. Aan het eind van februari 2020 heeft het virus zich verspreid over 57 landen met ongeveer zo’n 86.000 gevallen van besmetting. Momenteel is er geen enkele effectieve vaccinatie daartegen beschikbaar. De Chinese Kruidengeneeskunde werd ingezet tijdens deze epidemie, in met name Wuhan, met vooral bemoedigende resultaten, tezamen met toch wel enige bezorgdheid over de spijsverterings-stoornissen bij diverse patiënten. Ron Zoet verkende de mogelijkheden voor de rol van de klassieke kruidengeneeskunde en de acupunctuur bij de behandeling van het Coronavirus COVID-19 door het onderzoeken van huidige relevante literatuur tezamen met de klassieke medische teksten over epidemieën. Gebaseerd op zijn contacten met diverse vooraanstaande collega’s in China en hun ervaringen met het onder controle brengen van deze epidemie, worden klassieke kruidenprescripties, acupunctuurpunten en strategieën volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde voorgesteld, als een mogelijke hulp bij de geïntegreerde behandeling van de Westerse-en de Oosterse behandelmogelijkheden.
 
  1.  Patiënten klagen vooral over vermoeidheid, een slechte eetlust, misselijkheid, braken, een opgeblazen gevoel, diarree of constipatie, wat volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde verwijst naar een Vochtige (Damp) – Koude welke de Milt en de Longen aantast. Derhalve karakteriseerden de Chinese medische TCM-experts in Hubei (China) het Coronavirus COVID-19 als “houdt van Koude en is afkerig van Warmte”.
Een invasie van Koude-Damp met Toxines (virussen) van de Longen en de Milt is daarom hier de voornaamste oorzaak van de Pneumonie (longontsteking) van het Coronavirus COVID-19. Het diagnose- en behandelprotocol, gebaseerd op de Traditionele Chinees Geneeskundige behandeling (proefversie 7) volgens de National Health Commission & State Administration of TCM (3 Maart 2020) betreft een Vier-Stadia differentiatie schema voor de behandeling van het Coronavirus COVID-19.

Preventie Fase: 
STADIUM 1: MEDISCHE OBSERVATIE PERIODE - LICHTE GEVALLEN

Dit stadium is een observatieperiode, waarbij het gaat om lichte gevallen waar nog geen sprake is van duidelijke symptomen. Hieronder vallen degene die verdacht worden van besmetting en degene die in nauw contact zijn geweest met (mogelijk) besmette personen. Hoewel in deze fase is een duidelijke diagnose nog niet te geven, maar kan er sprake zijn van onder andere lichte temperatuursverhoging en lichte krachtverlies. Er zijn verder nog geen verschijnselen van longontsteking.

1. Een pathogene invasie van het externe:
 Klinische manifestaties:
Een lichte aversie voor Koude en lichte koorts (< 38 graden C), een licht verstopte neus, keelpijn of kriebel in de keel, enig krachtverlies.

2. Een invasie van Koude – Damp in de Milt en de Longen
Klinische manifestaties:
Koorts of in het geheel geen koorts, vermoeidheid, misselijkheid, braken, losse ontlasting of diarree, een wit en vettig tongbeslag.

Voor dit eerste stadium heeft Motion & Health - Ron Zoet een aantal (preventieve) kruiden-formules tot zijn beschikking die onder
apothekerstoezicht worden bereid.


Griep Fase: 
STADIUM 2. MEDISCHE OBSERVATIE PERIODE – STANDAARD GEVALLEN; DE VERDACHTE INFECTIEPERIODE

Klinische behandel Periode - Initiatieve (begin) stadium
In dit stadium van de van buitenaf komende toxine (virus) de externe laag en de luchtwegen aan. Veelal vertonen patiënten een
temperatuursverhoging, een droge hoest, spierpijn, krachtsafname en enkele andere symptomen.
In de meeste gevallen is er geen sprake van hoge koorts, veel ophoesten van slijm, constipatie en andere symptomen van inwendige Hitte.

1. Het Beginstadium: Invasie van Koude-Damp van de Longen en een disharmonie van de Shaoyang (driewarmer):
Klinische manifestaties:

Een aversie voor Koude, koorts of geen koorts, droge hoest, bittere smaak in de mond, droogte van de keel, vermoeidheid, zwaarte van het lichaam, druk op de borstkas en het abdomen, misselijkheid, losse stoelgang, bleke tong of een licht rode tong, dun, wit en grijsachtige vette coating, zwakke pols.

2. Toxine (virale) damp hitte aanval op de longen – extreme hitte gecombineert met damp
Klinische manifestatie(s):

Beginfase van de epidemische toxine, ziekte komt plots op, steeds oplopende temperatuursverhoging, lichte aversie voor koude,
droge mond, droge hoest, weinig slijm of slijm met bloedsporen, weinig tot geen zweet, hoofdpijn, zeurende pijn over het lichaam, lusteloos, kracht afname, veelal diarree.

3. Invasie van de Long door Damp-Koude:
Start van de infectie met koorts, rillingen, gewrichts- en spierpijn, vermoeidheid, zere keel, bittere smaak in de mond, droge keel,
een bleke tong met een dunne, witte coating en een licht snelle, drijvende pols.

4. Damp-Koude welke de Long blokkeert
Mogelijke koorts, droge hoest, bittere smaak in de mond, droge keel, vermoeidheid, spanning op de borstkas, misselijkheid en/of braken, losse stoelgang, bleke of roodachtige tong met een wit-grijze coating en een drijvende-zachte pols.

5. Damp-Koude die de Milt obstrueert
Maag- darmverstoringen, mogelijk koorts, spierpijn, misselijkheid, braken, diarree, abdominale distensie, vermoeidheid, een bleke tong met een grijsachtige coating en een diepe-langzame of diepe-aanhoudende (chen-chi) pols.

Voor dit tweede stadium heeft Motion & Health - Ron Zoet een specifieke kruidenformule tot zijn beschikking die onder apothekerstoezicht wordt bereid.

Griep Fase: 
STADIUM 3. MIDDELSTE BEHANDEL PERIODE – ZWARE GEVALLEN MIDDENSTADIUM

Klinische behandel Periode – Secundaire stadium
In dit stadium gaat de toxine (virale) pathogene factor verder het lichaam in, met als gevolg dat er zich Hitte in de borstkast ophoopt, de geest/mind verstoord wordt en in ernstige situaties raken de Longen afgesloten en het spijsverteringskanaal verstopt.
Kenmerkende klinische manifestaties als gevolg van qi stagnatie en hitte zijn onder andere hoge koorts, bewustzijnsverlies, een drukgevoel op de borst, ademhalingsproblemen en constipatie. In de meeste gevallen is er geen sprake van kritieke symptomen zoals ademsnood en het wegvallen van de bloeddruk.

1. Hitte stagnatie in de borst
Blokkering op externe niveau is nog maar minimaal, veel zweten maar niet continu, intern veel hitte, droge mond met veel dorst,
rood gelaat en droge lippen, geagiteerd, zweertjes op de mond en tong, onsamenhangende spraak, enigszins roekeloos gedrag, keelpijn, bloedneus, ontlasting verstoort door hitte (zoals constipatie, stinkend, etc.), weinig maar wel donkere (rode) urine.

2. Toxine (virus) die de geest verstoord
Continue of schommelende hoge koorts (39.1 ~ 40 °C), grote dorst, verward dat in ernstige gevallen leidt tot bewustzijn verlies.

3. Slijm hitte opgehoopt in de longen en verweving van toxine en stase.
Hoge koorts (> 39 ~ 40 °C), hoesten, druk op de borst, droge keel,
dorst, zweten, versnelde ademhaling

4. Pathogene toxine die de longen afsluiten
Moeite met ademhalen, hoesten en piepen, buik is warm en hard, constipatie, opvliegers, verwarde spraak, roekeloos gedrag, of
ophoping van droge ontlasting in de darmen, maar wel stinkende vocht i.p.v. normale stoelgang en verwardheid.

Voor dit middelstadium heeft Motion & Health - Ron Zoet een specifieke kruidenformule tot zijn beschikking die onder apothekerstoezicht wordt bereid.

Pneumonie Fase: 
STADIUM 4. KRITIEKE BEHANDEL PERIODE – ERNSTIGE GEVALLEN KRITIEKE STADIUM

Klinische behandel Periode – Kritieke stadium
In deze fase is er sprake van een verslechtering van de blokkades en/of collaps van vitale energie (qi). De blokkades zijn een gevolg van de epidemische toxine (virus) die intern opwarmt, de energie (qi) en bloed (xue) verhit, waarbij de pathogene factor opgesloten wordt in het pericardium. De collaps is een gevolg van een verzwakking van de afweerenergie (zheng-qi), de long-qi of het hart-yang door de pathogene factor waardoor het lichaam het punt bereikt van een totale collaps.
In het geheel kan deze fase als extreem ernstig beschouwd worden. In geval van blokkades is er meestal sprake van hoge koorts en zijn er symptomen van beschadiging aan het zenuwstelsel, zoals: manie, trillende spieren en in ergste geval zelfs het verlies bewustzijn. In geval van uitval collaps van de vitale qi is er meestal geen sprake van hoge koorts, maar zijn er symptomen als: verlies van bewustzijn, verwardheid, krachtverlies in de handen, koude ledematen en incontinentie.

1. Verhitting van de qi en xue
Grote hitte en dorst, erge hoofdpijn, droog braaksel, manie, verwarde spraak, bewusteloosheid, huidverkleuringen en -uitslag,
bloed opgeven, bloedneus en spasmes.

2. Het Pathogeen opgesloten in het Pericardium
Verlies van bewustzijn, verwarde spraak of geen spraak, verhoogde lichaamstemperatuur, geagiteerd, tong beweegt moeilijk (praten met dubbele tong), koude ledematen.

3. Geblokkeerde luo-vaten en collaps van qi
Hoesten, druk op de borst, behoefte om te slapen, zwakke stem, droge keel, moeite met ademhaling welke bij beweging verergert:
veel uitademen en weinig inademen of zelfs rechtop moeten zitten om adem te halen, gauw gelaat, donkerpaars lippen en nagels.

4. Collaps van hart-yang
Koude handen en voeten, acute daling van de temperatuur en bloeddruk, bleek gelaat, grote hoeveelheid zweet, een uitdrukkingloos
gelaat of bewustzijnsverlies, kortademigheid.

Herstel Fase: 
STADIUM 5. HERSTEL BEHANDEL PERIODE – HERSTELLENDE GEVALLEN; HERSTEL STADIUM

Klinische behandel Periode – Herstellend stadium
Bij herstel is de epidemische toxine (virus) uit het lichaam verdreven, maar is de afweerenergie (zheng-qi) nog niet hersteld. Nadat de hitte verdreven is zijn er vaak nog restantsymptomen, zoals: ademhalingsproblemen, zweten, weinig kracht om te praten of hoesten (al dan niet droog), vermoeid en slechte eetlust.

1. Deficiëntie (zwakte) van de Long Qi en de Milt Qi met zwakte van Yuan Qi (Bronenergie).
Kortademigheid, vermoeidheid, slechte eetlust, vol gevoel in het abdomen, zwakte, bleek gelaat, losse stoelgang, bleke tong, dun,
wit - grijs vetachtig beslag, een slippery en zwakke pols.

2. Deficiëntie (zwakte) van de Qi en de Yin met zwakte van de Lever en de Nier.
Kortademigheid, vermoeidheid, slechte eetlust, slapeloosheid, zwakke ontlasting, opvliegers, nachtelijk zweten, droge mond,
rusteloosheid, duizeligheid, zwakte van de onderrug en de knie, licht rode tong, een dunne, droge en gepelde tongcoating, snelle en zwak aanvoelende polsen.

3. Maag yin deficiëntie
Weinig eetlust, droge mond en keel.

4. Milt en Long qi en yin leegte
Koorts is weggetrokken, maar nog wel sprake van krachtsverlies, kortademig, zweten, droge lippen, weinig eetlust.

5. Qi en Bloed deficiëntie, deficiëntie van Lever en Nier yin
Kortademigheid, vermoeidheid, slechte eetlust, insomnia (slapeloosheid), asthenisch-typische constipatie, opvliegers,
nachtelijk zweten, droge mond, rusteloosheid, duizeligheid, zwakke knieën, weinig urine, een bleek-rode tong met weinig of gepelde coating, een dunne en zwakke pols.

Conclusie: De geschiedenis en de ervaring bewijzen dat de Traditionele Chinese geneeskunde effectief is tegen epidemische ziekten.
Vanaf de Han dynastie tot aan het einde van de Qing Dynastie, ontstonden tenminste 321 plagen op grote schaal in China. Chinese geneeskunde heeft zich bewezen bij het verspreiden van epidemieën op kleine schaal en in de tijd. Er heeft zich nog nooit een gelijkaardige tragedie voorgedaan in de geschiedenis van China, zoals bv. de Spaanse griep of de Zwarte dood in
Europa. Dit zijn voorbeelden van de wereldwijde plagen die tientallen miljoenen mensen kunnen doden.
In de Chinese geschiedenis, wanneer er een wilde plaag is, staan de Chinees geneeskundige therapeuten altijd aan de frontlijn voor de strijd tegen de ziekte. Velen overleefden met behulp van Chinese Geneeskunde; zo zal in de strijd tegen het verraderlijke en nieuwe Coronavirus COVID-19, de Chinese geneeskunde zich opnieuw een primaire rol aanmeten bij een effectieve behandeling en dient niet over het hoofd te worden gezien bij het voeren van deze strijd!
______________________________________
Reference 1: https://mp.weixin.qq.com/s/qzSecLwVXQIfFBTQyHQxHQ
Reference 2: https://mp.weixin.qq.com/s/YajZ_fycSKEoTBvzhOv5Wg
Reference 3: https://mp.weixin.qq.com/s/qSUM5kYJIPJTvKkf_HfuaA
Toevoeging aan de cursus Chinese Fytotherapie; Addition to the course Chinese Herbs
Meer informatie of een afspraak plannen?
Bel dan 071 - 4013753 of neem contact op via het contactformulier
Back to top ↑