Scholing 2 Master Class 1 Gemmotherapie

Scholing 2 Master Class 1 Gemmotherapie

Datum          nader te bepalen
Tijd               vrijdag: 15.00 uur - 21.00 uur
                     en zaterdag: 9.30 uur - 17.00 uur
Organisatie   Instituut voor Complementaire
                      Zorg Opleidingen (ICZO - Antwerpen
Locatie          Hoofd Campus ICZO: 
Adres            Joe Englishstraat 56 - 2140 Antwerpen -België
Spreker         Ron Zoet
Kosten          zie website: www.iczo.be

MASTER CLASS 1: DE GEMMOTHERAPIE VOLGENS DR. POL HENRY - INSCHRIJVEN VIA: www.iczo.be
Vervolg cursus op Het Middelpunt der Aarde; voorwaarde is het gevolgd hebben van de Basiscursus Gemmotherapie!

De lang verwachte vervolgcursus op “Het Middelpunt der Aarde”, heet
“De Gemmotherapie volgens Dr. Pol Henry”. De plantaardige gemmotherapie volgens P. Henry is gebaseerd op plantaardige embryonale extracten uit jonge knoppen, scheuten, worteltoppen, etc. (fyto-embryo-therapie) van Bomen, Struiken en Kruidige gewassen.

Tijdens de eerste dag van dit cursusweekend laat Ron Zoet u de plantaardige gemmotherapie volgens Pol Henry ervaren. Op deze dag komen verschillende onderwerpen ter sprake. Kunt u ziekte objectiveren, kent men objectieve data om ziekte te duiden, het leren begrijpen van de basisprincipes, etymologie, methodologie, fytosociologie en het menselijk terrein: biotopenstudie en de Vijf elementen uit de TCM komen aan bod. Uniek in deze gevorderdencursus is het bespreken van diverse Labiaten, de lipbloemigen, welke halfgemmopreparaten zijn, zodat de volledige biotopen met Bomen, Struiken EN kruidige gewassen in deze vervolgcursus worden gepresenteerd. Pol Henry had een voorliefde voor de Labiaten omdat deze in alle biotopen te vinden zijn en daarmee als enige van de kruidige gewassen, de ontwikkeling van het Bos hebben kunnen volgen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat:
1. Omdat de bomen de sleuteltherapieën zijn in de Gemmotherapie
(ze zijn eeuwig jong vanwege hun eeuwig jonge meristeem), behandelen de Bomen binnen de Gemmotherapie de WORTEL (Ben) van het probleem.
Ze behandelen de hoofdpathologie.
2. De struiken zorgen voor het ondersteunen van dit hoofdprobleem, door het behandelen van de TAK (Biao) van het probleem met Struiken binnen de Gemmotherapie. Bv. de ontsteking (Ribes nigrum) die daarbij behoort als nevenwerking. Dit is dus NIET het hoofdprobleem!
3. De kruiden leveren de organische mineralen om die enzymatische regulatiete herstellen, zodat het lichaam wel degelijk KAN reageren.
Ze détoxifiëren het organisme zodat ze z’n “troep” kwijt kan.
Daarnaast “overbruggen” ze de verschillende biotopen vanwege hun grote aanpassingsvermogen aan de diverse bodemgesteldheden.
Dit is het holistische idee achter de Gemmotherapie!

Tijdens de tweede dag wordt de ontwikkeling van de klinische gemmotherapie besproken. Hierin staat de gemmotherapie van Max Tétau centraal. Er worden verschillende aandoeningen per stelsel besproken. Het ademhalingsstelsel, hart- en vaatstelsel, hormonale/urogenitale stelsel, huid, immuunsysteem, lymfestelsel en bindweefsel, osteo-articulaire stelsel, spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, orgaandrainage en tonica komen aan bod. Ook het klinisch combineren van de Gemmotherapeutica met Simplexen zal worden besproken.

Ook de hoofd- en nevenwerkingen, de gemmotherapie volgens hun stelsel, algemeen reinigende en tonifiërende werking en de combinaties met andere gemmotherapeutica worden nader toegelicht.
Voor deze vervolgcursus is er door Ron Zoet een hand-out en een “Cross reference  Gemmotherapie” geschreven die deel uit maakt van de cursus en aan u wordt aangeboden.
 
Back to top ↑