Moderne Fysiotherapie

Moderne Fysiotherapie is een manier om mensen te helpen en bij te staan in het gezond worden en het gezond blijven. Er zijn natuurlijk ook veel andere disciplines met hetzelfde doel. Denk hierbij ook aan acupunctuur, kruidengeneeskunde, homeopathie, shiatsu, tuinatherapie etc.

De fysiotherapeut richt zich in het bijzonder op het “bewegend functioneren” en daarmee onderscheidt hij zich van de andere disciplines. Binnen dit blikveld zijn in de loop der jaren andere inzichten ontstaan en van daaruit differentiaties die zich meer specifiek richten op het bewegend functioneren. Zo richt Motion & Health zich o.a. op “functioneel bewegen”, bewegen zoals iemand dat in het dagelijks leven doet. Zo richten we ons bij sporters op het sportspecifieke bewegen en trainen dan fysiotherapeutisch op de “totaalbewegingen” en niet zoals vaak gebruikelijk is op een geïsoleerde spier.

Binnen onze moderne fysiotherapie staan we altijd open voor de kwaliteit die de andere disciplines kunnen toevoegen aan het gezondheidsproces. Wij vinden dat de patiënt zo snel en gedegen mogelijk geholpen dient te worden. Daarom hanteren we ook een geïntegreerde aanpak binnen ons centrum, waarbij de specialistische acupunctuur altijd het hoofddeel vormt van de behandeling.
We trachten alles te doen wat nodig is om de patiënt zo snel mogelijk weer te herstellen in z’n bewegend functioneren. Alle disciplines binnen Motion & Health staan ter beschikking van de patiënt.

Dit mag de patiënt van een professioneel, modern en multidisciplinair behandelcentrum, zoals Motion & Health verwachten. Kern van het methodisch handelen binnen Motion & Health is dat de fysiotherapeut het effect van zijn behandeling steeds kritisch analyseert en evalueert, dat hij in staat is de behandeling bij te stellen wanneer dat nodig blijkt en dat hij zijn handelen kan verantwoorden op een wetenschappelijke basis.

Daarom is Motion & Health altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vak, staat kritisch ten opzichte van het eigen handelen, is innovatief en staat altijd open voor suggesties van buitenaf, staat open voor signalen van de patiënt, durft doelgericht te werken en blijft creatief in het behandelen.

Kortom: Motion & Health geeft richting aan de Moderne Fysiotherapie!

Back to top ↑