Het coronavirus COVID-19 zet aan tot nieuwe oplossingen.

Het coronavirus COVID-19 zet aan tot nieuwe oplossingen.

China adviseert op dit moment artsen om Westerse antivirus-
medicatie in te zetten samen met traditionele Chinese geneesmiddelen (TCM).


HET CORONAVIRUS COVID-19 ZET AAN TOT NIEUWE OPLOSSINGEN.

Tot nu toe is er wereldwijd geen geneesmiddel tegen het Coronavirus dat op dit moment al tienduizenden infecteerde en meer dodelijke slachtoffers eiste dan indertijd het SARS-virus. Het Chinese nationale gezondheidsagentschap laat weten dat het vooral heeft ingezet op de Westerse benadering met medicatie zoals bij HIV-infectie, afhankelijk van de zwaarte van de infectie.
Er is nu echter geen afdoend antivirusmiddel beschikbaar. De Chinese overheid zet daarom ook in op het toevoegen van TCM. Hiervoor is steeds meer steun te vinden. Zowel in China, als internationaal bij meerdere universiteiten.

Bijwerking
Bij een SARS-uitbrak in 2002 en 2003 bleek dat de steroïden die vanuit de Westerse medische dominantie werden voorgeschreven ernstige bijwerking veroorzaakten. Zoals aantasting van de botten. Door de toevoeging van TCM werden deze bijwerkingen beperkt. Nota bene, er zijn meerdere behandeltrajecten bekend waarbij TCM de bijwerkingen van Westerse medicatie beperkt. Zo staat in de oncologie-richtlijn internationaal opgenomen dat acupunctuur de bijwerkingen van chemotherapie onderdrukt bij de behandeling van kanker.
Bij de behandeling van het Coronavirus wordt nu de HIV-medicatie ingezet, zoals Lopinavir en Ritonavir. De bijwerkingen hiervan, zoals piepende ademhaling en andere ademhalingsproblemen, kunnen met TCM-medicatie goed onderdrukt worden. 
In Guangzhou, het centrum van de SARS-uitbraak indertijd, is met de combinatie van Westerse medicatie en TCM al veel ervaring opgedaan. SARS is net als de huidige uitbraak een mutatie van het Coronavirus. De lokale gezondheidsautoriteit heeft bekend gemaakt dat meer dan 50 Coronaviruspatiënten succesvol behandeld zijn met TCM en andere medicatie. De patiënten hadden na behandeling geen koorts en andere symptomen van de virusinfectie meer. Vooral bij vroege detectie blijkt TCM bijzonder effectief, door direct herstel zonder bijwerkingen en zonder aantasting van bijvoorbeeld de darmflora, één van de nadelen van antibiotica.
In Wuhan, epicentrum van de Coronavirusuitbraak, vinden nu meerdere klinische onderzoeken plaats waarbij TCM aangewend wordt om de ziekte te behandelen. De TCM-medicatie heeft als voordeel dat ze als veilig, effectief en toegankelijk wordt beschouwd. Bij de inzet van TCM speelt echter ook mee dat Westerse geneesmiddelen nu niet het antwoord op het Coronavirus hebben.

Weerstand
Na de SARS-uitbraak, waarbij vooral in Guangzhou veel TCM succesvol bij de behandeling van SARS-patiënten is aangewend, heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) het gebruik van TCM nader onderzocht. De WHO concludeerde dat TCM (kruiden) veilig in gebruik waren en aan patiënten verlichting boden. Onderzoekers in de Verenigde Staten en in Taiwan concludeerden dat TCM het SARS-virus kon onderdrukken, afhankelijk van de toegepaste middelen en dosis. 
“Vooral bij vroege detectie blijkt TCM bijzonder effectief.” Veel Westerse medici zien deze ontwikkeling met zorg aan. Enerzijds is er onbegrip voor het TCM-diagnostieksysteem dat is gebaseerd op onbalans. Anderzijds is er zorg over het gebrek aan standaardisering in de TCM- receptuur en de variatie die kan optreden bij natuurproducten zoals bij kruiden.
Om hun weerstand kracht bij te zetten halen Westerse medici daarbij graag aan dat – weliswaar bij verkeerd gebruik - TCM
schadelijk zou kunnen zijn. Hierbij gaat men er gemakshalve aan voorbij dat Westerse medicatie naast de goede kanten ook zelf een belangrijke doodsoorzaak is en tal van ernstige bijwerkingen kent. Internationaal wordt druk uitgeoefend vooral Westerse medicatiein te zetten. Ook in China is deze druk voelbaar om toch vooral maan de Westerse benadering te voldoen. 
Voor zowel TCM als voor Westerse medicatie blijft desondanks gelden dat de medicatie levensreddend kan zijn, mits juist aangewend. En zoals al eerder bleek kan de combinatie tot betere behandeling leiden.

Bron: Acupunctueel! Magazine van de Nederlandse Patiëntenvereniging voor
Acupunctuur; Nr. 28 – Maart 2020
Meer informatie of een afspraak plannen?
Bel dan 071 - 4013753 of neem contact op via het contactformulier
Back to top ↑